Πήγαινε Πίσω

Για να διαβαστούν το άρθρα, χρειάζεται το ADOBE Acrobat Reader. Αν δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας, μπορείτε από ΕΔΩ να το κατεβάσετε δωρεάν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ου Τεύχους - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005
Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.
(Ευθύνη & Επιμέλεια:
Γιώτη Λαμπρίνα):
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ.): Μία απόπειρα διαλόγου
Αγγελοπούλου Δέσποινα:: Ευέλικτη ζώνη δια θεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων: Μια εκπαιδευτική καινοτομία που φιλοδοξεί να ανανεώσει το παραδοσιακό σχολείο
Λουκέρης Διονύσιος, Σταματοπούλου Ελένη, Αλβέρτης Νικόλαος: Αξιολόγηση της συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Μια κριτική προσέγγιση σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ή υπευθύνων των σχολείων της Περιφέρειας Πειραιά
Κυρίζογλου Γιώργος, Γρηγοριάδης Γρηγόρης: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο: Πώς αξιολογούν την εφαρμογή του θεσμού γονείς, δάσκαλοι/-λες και διευθυντές /-ντριες
Παπαδημητρακόπουλος Βασίλειος: Διαμόρφωση μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα
Πανταζή Βασιλική: Η Συγκριτική Εκπαίδευση και η σημασία της
Ζάχος Δημήτριος, Χατζής Τριαντάφυλλος: Δια πολιτισμική Εκπαίδευση και νέα περιβάλλοντα μάθησης
Λολίτσας Κωνσταντίνος: Ο μαθητής ως πρόσωπο και ως πολίτης στην πολυπολιτισμική κοινωνία
Σινανίδου Μαρία, Τζώρτζη Χαρίκλεια: Συγκριτική μελέτη της σχολικής επίδοσης μαθητών με ελληνική ιθαγένεια και μαθητών οικονομικών μεταναστών. Η αναγκαιότητα ψυχοπαιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης
Λαζαρίδου Μαρία: Διαπολιτισμικά στοιχεία στο βιβλίο του Δ. Χατζή: Το Διπλό Βιβλίο
Καρτσιώτης Θεόδωρος, Κέκκερης Γεράσιμος, Σακονίδης Χαράλαμπος: Η Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μια πρώτη αξιολόγηση